LogoPers

Vraag en antwoord: Toelating nieuwe publieke omroepen

De laatste maanden is een aantal intiatieven gestart die tot doel hebben een nieuwe publieke omroep op te richten. Onder de naam Zenit is het begin gemaakt met een publieke moslimomroep. Zanger Gordon heeft aangegeven een omroep voor homosexuelen te willen beginnen binnen het publieke bestel en Omroep C heeft zich tot doel gesteld om vanaf 2010 uit te gaan zenden als publieke kunst- en cultuuromroep. Onlangs werd Piep gelanceerd, een omroep voor dier, natuur en milieu. Hoe krijgt een nieuwe omroep toegang tot het publieke bestel? En wat is hierin de rol van de NPO? De vragen en antwoorden op een rij.
1 augustus 2008

Aan welke voorwaarden moet een nieuwe omroepvereniging voldoen om toegang te krijgen tot het publieke bestel?
Allereerst moet een nieuwe omroepvereniging minimaal 50.000 leden hebben. Deze leden moeten 16 jaar of ouder zijn, in Nederland wonen en de kosten voor het lidmaatschap van minimaal € 5,72 moeten zijn betaald. Daarnaast moet een nieuwe omroepvereniging een maatschappelijke, culturele, godsdienstige of geestelijke stroming vertegenwoordigen en haar programma’s hier op richten. Tot slot moet de nieuwe vereniging een toegevoegde waarde hebben voor het bestaande omroepbestel, daarmee de verscheidenheid van de landelijke publieke omroep vergroten en een vernieuwende bijdrage kunnen leveren aan taakopdracht van de publieke omroep.

Hoe wordt besloten of een nieuwe omroepvereniging wordt toegelaten?
Een nieuwe omroep kan, als hij denkt aan alle voorwaarden te voldoen, een verzoek tot voorlopige erkenning indienen bij het Commissariaat voor de Media. Het Commissariaat zendt de aanvraag, al dan niet voorzien van opmerkingen, binnen acht weken door aan de Minister van OCW. Voordat de minister een besluit neemt vraagt hij in de regel ook advies aan de Raad voor Cultuur en de Raad van Bestuur van de NPO. Uiteindelijk beslist de minister over de toelating, waarbij hij niet aan de adviezen gebonden is.

Waarop baseert de Raad van Bestuur zijn advies?
Dat hangt af van de exacte adviesvraag van de minister. Het ligt voor de hand dat de Raad van Bestuur kijkt naar de inhoudelijke voorwaarden die de wet stelt, zoals de vraag of een stroming wordt vertegenwoordigd en of de omroep iets nieuws toevoegt aan het huidige bestel.

Wat vindt de Raad van Bestuur van de nieuwe initiatieven?
Dat hangt af van de concrete plannen van de individuele omroep en daarover is in dit stadium niets te zeggen.

Wanneer kunnen nieuwe omroepen toegelaten worden?

De volgende peildatum voor de ledenaantallen ligt op 1 april 2009. Deze datum geldt voor zowel bestaande als nieuwe omroepverenigingen. Vervolgens moet de nieuwe omroepvereniging uiterlijk 30 juni 2009 haar aanvraag tot voorlopige erkenning indienen bij het Commissariaat voor de Media. Het Commissariaat zendt de aanvraag, al dan niet voorzien van opmerkingen, binnen acht weken door aan de Minister van OCW. Deze moet uiterlijk voor 1 januari 2010 over de gevraagde voorlopige erkenning beslissen. De nieuw toegelaten omroep start bij een positief besluit op 1 september 2010 met uitzenden.

Wat is de status van een nieuwe omroep als deze is toegelaten?
De nieuwe omroep krijgt een voorlopige erkenning. De voorlopige erkenning geldt voor een periode van vijf jaar

Hoeveel zendtijd krijgt een nieuwe omroep?
Een omroep met een voorlopige erkenning heeft recht op jaarlijks 100 uur zendtijd voor televisie en 450 uur zendtijd voor radio.

Deze ‘vraag & antwoord is gebaseerd op de geldende Mediawet. Het kan zijn dat door aangekondigde nieuwe wetgeving de wijze van toelating van nieuwe omroepen en overige wettelijke rechten en plichten wijzigen.

Laatste persberichten
Podcast Componeren of Verzuipen: hoe topwetenschappers en een componist met muziek de wereld gaan redden
NPO Radio 1 brengt de Europese verkiezingen dichtbij huis
NPO Radio 5 viert verjaardag Boudewijn de Groot: een wonderkind van 80
Broederliefde, DYSTINCT en Siggy & D1ns maken line-up FunX Music Awards compleet
Nieuwe zenderstemmen voor NPO 1 en NPO 3
Genomineerden FunX Music Awards bekend: Jonna Fraser grootste kanshebber
Deel deze pagina
NPO Logo
Omroepen
AVROTROS
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)