Energietransitie

  • Ondernemers site
    Wnl
    Aflevering

    Net voor de verkiezingen trekken ondernemers aan de bel

    Drie weken voor de verkiezingen trekken ondernemers aan de bel: de regeldruk neemt alleen maar toe, de lasten stijgen flink en het ontbreekt de politiek aan een langetermijnvisie. Wat moet er veranderen? Op1 bespreekt het met voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof en ondernemers Atse Blei en Christien Lycklama à Nijeholt.