LogoFonds

Fictieregelingen Video NPO-fonds herzien

Mede naar aanleiding van de recent uitgevoerde evaluatie van het NPO-fonds hebben wij besloten om onze fictieregelingen Video voor zowel volwassenen als jeugd te herzien. De herziene regelingen treden per direct in werking. Samengevat gaat het om de volgende wijzigingen: 

1. De introductie van fictiecategorieën die aansluiten bij de budgetbandbreedtes van NPO

Het NPO-fonds gaat, net als NPO, differentiëren in categorieën: high-end serie (50’), originele serie (50’) en comedy/drama (25’). Hiermee stellen we het fonds expliciet open voor de kostbaarste series binnen het brede fictieportfolio voor volwassenen. 

Let op: deze wijziging betreft alleen fictie volwassenen, dus niet jeugd. 

2. De mogelijkheden voor vervolgseizoenen verbeteren

Voor een vervolgseizoen kan voortaan 100% van de maximale NPO-fondsbijdrage aangevraagd worden i.p.v. 50% voorheen (m.u.v. high-end serie 50’).

3. De besluitvorming van scenariofase naar productiefase versnellen

Voor een productieaanvraag dient voortaan de helft van de scenario’s te worden opgeleverd, met als minimum drie scenario’s. Dit komt in plaats van de oplevering van alle scenario’s. 

4. Publieksbereik kent geen aparte regeling meer

Publieksbereik mag opgevoerd worden als losse post op de productiebegroting. Bij volledige financiering door NPO en NPO-fonds hanteren we bij Fictie Video een maximumbedrag van € 25.000,- excl. btw voor publieksbereik binnen de productiebegroting.

2024 kan beschouwd worden als een overgangsjaar. Met ingang van 2025 worden aan de drie categorieën voor fictie volwassenen gedifferentieerde maximale productiebijdrages gekoppeld. Tot die tijd is de maximale productiebijdrage voor deze categorieën gelijk, namelijk € 1.300.000 (incl. btw) per serie.

De herziene regelingen en bijbehorende checklists en voorbladen zijn op onze website te vinden onder Aanvragen.

Regeling productie documentaire 55'gesloten voor adviesronde 4 en 5 2024
Regelingen en voorwaarden NPO-fondsbudget aangepast
Adviesrondes 2024
Deel deze pagina
NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid