LogoFonds

Regelingen en voorwaarden NPO-fondsbudget aangepast

Met ingang van onze eerstvolgende adviesronde, die start op 19 maart 2024, geldt een aantal aanpassingen in de regelingen m.b.t. het NPO-fondsbudget. De aangepaste teksten zijn op 9 februari jl. op onze website gepubliceerd.

Hieronder de belangrijkste wijzigingen in het kort. We vragen je om de aangepaste regelingen en voorwaarden die op jou van toepassing zijn goed door te lezen.

  • Er is een indexering van 2,77% toegepast op de basisbegroting van het NPO-fondsbudget. Het totale beschikbare budget, inclusief overlopende passiva 2023, is hier  te vinden.
  • Audio hanteert vanaf nu eigen voorwaarden en heeft gewijzigde regelingen. Meer informatie over deze wijzingen vind je hier.
  • De maximale bijdragen van de regelingen jeugddocumentaireserie en jeugddocumentaire 15 min. zijn verhoogd.
Herziening audio-regelingen NPO-fonds
NPO 3LAB is op zoek naar jouw beste korte documentaire plan
Terugblik op een zeer geslaagde middag met commissieleden NPO-fonds
Adviesrondes 2024
Let op: wijziging besluitdatum ronde 23 mei en 7 november 2023
Aanmeldingen voor team up 3 van start 2023
Deel deze pagina
NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid