LogoFonds

Herziening audio-regelingen NPO-fonds

We hebben onze audio-regelingen tegen het licht gehouden en deze per 7 februari 2024 herzien. De budgetten worden verruimd en de aanvraag wordt eenvoudiger. Ook komen er regelingen die zijn toegespitst op experimenteel aanbod.

De wijzigingen spelen in op de aanbevelingen uit een recentelijk in opdracht van de NPO opgesteld evaluatierapport 'Samen kwalitatief hoogwaardige AV-producties mogelijk maken'. De herziening van de audio-regelingen leidt onder meer tot de volgende concrete verbeteringen:

  • Vereenvoudigde voorwaarden om voor een regeling in aanmerking te komen, toegespitst op de context van podcastproducties die doorgaans een kleinschaliger karakter hebben dan videoproducties.
  • Ruimere maximale budgetten voor zowel de ontwikkeling als de productie van podcasts.
  • Laagdrempeliger aanvraagprocedure dankzij pre-ontwikkelbudget dat voorafgaand aan een aanvraag bij het NPO-fonds beschikbaar gesteld kan worden door NPO-Luister.
  • Toegevoegde regelingen die specifiek inspelen op de behoefte aan experimenteel aanbod voor bijvoorbeeld beginnende podcastmakers.

Met ingang van de volgende ronde, met startdatum 19 maart 2024, veranderen de volgende zaken:

  • De huidige conceptregeling vervalt, aanvragen voor een pre-ontwikkelingsbudget doe je via de Media Module bij NPO-Luister.
  • We evalueren de publieksbereik- en impactregelingen, die als gevolg daarvan mogelijk gaan veranderen.
  • De verplichte proefopname valt in de begroting.
  • Je kunt vanaf nu ook voor een tweede of later seizoen een NPO-fondsaanvraag doen.
  • Als er alleen een productieaanvraag gedaan wordt, vervalt de ontwikkelingsbijdrage.
Regelingen en voorwaarden NPO-fondsbudget aangepast
Adviesrondes 2024
Deel deze pagina
NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid