LogoFonds

Begrotingsformats Audio

Voor het opmaken van begrotingen behorende bij de aanvragen voor audio, heeft het NPO-fonds begrotingsformats opgesteld. Er zijn verschillende formats beschikbaar; voor ontwikkeling (incl. concept/scenario) en productie en voor documentaire en drama. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen begrotingen voor projecten waarbij de omroep de producent is en projecten waarbij een externe producent betrokken is.

Let op: De formats openen in Excel, de formules zijn reeds ingevoerd. De juiste percentages voor onvoorzien, producers fee en overhead moeten zelf worden ingevuld. Verder kunnen er zo nodig extra regels worden toegevoegd voor het opvoeren van niet reeds genoemde posten.

Formats

NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid