LogoFonds

Ontwikkeling Documentaireserie

Doel ontwikkelingsvoorstel

Het ontwikkelingsvoorstel is erop gericht het idee voor de documentaireserie te kunnen researchen en het uiteindelijke filmplan te schrijven op basis waarvan in een later stadium een productievoorstel ingediend kan worden.

Het ontwikkelingsvoorstel bevat een toelichting van de makers waarom het belangrijk is dat deze documentaireserie, met dit onderwerp, op dit moment door hen gemaakt wordt. Tevens geven de makers aan waarom zij kiezen voor een serie, en wat de relevantie van het onderwerp en de thematiek is voor de beoogde doelgroep. Het voorstel dient een plan van aanpak (inclusief onderzoeksvragen) te bevatten, een beschrijving van de mogelijke en te onderzoeken verhaalopbouw over meerdere afleveringen, mogelijke hoofdpersonen, en eerste ideeën betreffende de beoogde vormgeving en filmische elementen.

Zie verder de checklist onderaan de pagina (download).

Bijdrage

Uit het NPO-fondsbudget kunnen de volgende bijdragen worden verstrekt:

Serie van 3-4 afleveringen: maximaal € 15.957 (incl. BTW) per aflevering, inclusief een eventuele bijdrage voor een coach (max € 650 per afl.)

Serie van 5-6 afleveringen: maximaal € 12.766 (incl. BTW) per aflevering, inclusief een eventuele bijdrage voor een coach (max € 525 per afl.)

 • Een omroep mag voor maximaal vier ontwikkelingsvoorstellen per kalenderjaar NPO-fondsbudget aanvragen. (Het voorleggen van een aangepast voorstel na een eerste negatief advies van de commissie, valt niet binnen de eerdergenoemde vier voorstellen).
 • Er kan alleen voor de eerste twee seizoenen van een serie worden NPO-fondsbudget worden aangevraagd. Voor een tweede seizoen kan alleen NPO-fondsbudget worden aangevraagd als er voor het eerste seizoen NPO-fondsbudget is toegekend. Voor een tweede seizoen kan een bijdrage tot maximaal 50% van het binnen de betreffende regeling vastgestelde maximaal aan te vragen bedrag worden aangevraagd.
Bij de beoordeling door de commissie zijn de volgende onderdelen van belang:
 • Inhoudelijke beschrijving van het project (onderwerp, idee en beoogde invalshoek, indien bekend mogelijke hoofdpersonen).
 • Een plan van aanpak (incl. onderzoeksvragen, te spreken personen, beoogde arena)
 • Motivatie makers: waarom is het belangrijk dat deze documentaireserie, met dit onderwerp, op dit moment door hen gemaakt wordt, en wat is de relevantie van het onderwerp en de thematiek voor de beoogde doelgroep?
 • Motivatie voor van het maken van een serie, overkoepelende (mogelijke) dramatische lijn, te verwachten spanningsopbouw per aflevering en over meerdere afleveringen
 • Kwaliteit (inhoudelijk/artistiek) eerder werk maker(s)
 • Betekenis van het te realiseren project in de artistieke ontwikkeling van de maker(s)
 • Eerste ideeën over vormgeving, filmische elementen, originaliteit en eigenheid
 • Toegevoegde waarde project voor het documentairegenre
 • Is er sprake van inclusiviteit/diversiteit als organisch onderdeel van het project (onderwerp/crew)?
 • Samenstelling en track record team (voor zover bekend)
 • Eerste aanzet publieksbereik: o.a. beoogde doelgroep(en)
Bekijk ook
Algemene vereisten indiening
Voorwaarden
Beschikbaar budget

Downloads voor aanvraag

NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid