LogoFonds

Regeling Documentaireserie

Doel van de regeling

Deze regeling beoogt de ontwikkeling en productie van hoogwaardige documentaireseries te stimuleren. De regeling biedt makers de mogelijkheid een onderwerp in meerdere afleveringen uit te diepen, de eigen visie op het onderwerp te onderzoeken en te ontwikkelen, en nieuwe vertelvormen in te zetten. De serie moet minimaal twee van de hierna genoemde vier elementen bevatten; een doorlopende verhaallijn en/of een overkoepelend thema en/of doorlopende karakterontwikkeling en/of een gedeelde arena. Daarnaast zijn de universele zeggingskracht van het onderwerp, de gelaagdheid van de vertelling en de oorspronkelijkheid in inhoud en vorm belangrijke kenmerken van de documentaireserie waarvoor NPO-fondsbudget kan worden aangevraagd. Een serie bestaat uit minimaal drie en maximaal zes afleveringen. De lengte van de individuele afleveringen is maximaal 50 minuten.

Er kan per kalenderjaar voor maximaal vier ontwikkelingsvoorstellen en drie productievoorstellen per omroep NPO-fondsbudget worden aangevraagd. Het voorleggen van een aangepast voorstel na een eerste negatief advies van de commissie, valt niet binnen de eerdergenoemde vier of drie aanvragen. 

Maak je keuze

Concept Documentaireserie
Ontwikkeling Documentaireserie
Productie Documentaireserie
NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid