LogoFonds

Productie Documentaireserie

Doel productievoorstel

Het productievoorstel is erop gericht de documentaireserie te kunnen realiseren. Het productievoorstel bevat een toelichting van de makers waarom het belangrijk is dat deze documentaireserie, met dit onderwerp, op dit moment door hen gemaakt wordt. Tevens geven de makers aan waarom zij kiezen voor een serie, en wat de relevantie van het onderwerp en de thematiek is voor de beoogde doelgroep. Het voorstel dient een filmplan te bevatten waarin de verhaalopbouw over meerdere afleveringen, de hoofdpersonen en de gelaagdheid in de vertelling worden beschreven. Tevens wordt een indruk gegeven van de vormgeving en de filmische elementen van de documentaireserie (incl. eventuele proefopnames). Ook bevat het productievoorstel een toelichting op de doelgroep en een plan voor het te realiseren publieksbereik.

Zie verder de checklist onderaan de pagina (download).

Bijdrage

Uit het NPO-fondsbudget kan maximaal een bijdrage van drie keer het reguliere programmabudget worden verstrekt, tot een maximum van € 200.000 (incl. BTW) per aflevering.

Staffel: NPO-fonds 3/4de deel, OCW-bijdrage 1/4de deel
NPO-fonds: maximaal € 200.000 (incl. BTW) per aflevering
OCW-bijdrage: maximaal € 66.666 (incl. BTW) per aflevering, plus interne kosten omroep

 • Er kan alleen voor de eerste twee seizoenen van een serie NPO-fondsbudget worden aangevraagd. Voor een tweede seizoen kan alleen NPO-fondsbudget worden aangevraagd als er voor het eerste seizoen NPO-fondsbudget is toegekend. Voor een tweede seizoen kan een bijdrage tot maximaal 50% van het binnen de betreffende regeling vastgestelde maximaal aan te vragen bedrag worden aangevraagd.
 • Met betrekking tot het plan voor publieksbereik, zijn er twee mogelijkheden:
  - Een plan voor publieksbereik opnemen in dit productievoorstel. Hiervoor kunnen tot maximaal € 3.500 kosten worden opgevoerd in de productiebegroting.
  - Een (uitgebreid) plan voor publieksbereik indienen via de aparte regeling Publieksbereik waarmee een bijdrage tot maximaal € 19.250 (incl. BTW) aangevraagd kan worden. Maakt men gebruik van de aparte regeling, dan kunnen geen kosten voor publieksbereik in het productievoorstel worden opgevoerd.
Bekijk ook
Algemene vereisten indiening
Voorwaarden
Beschikbaar budget
Regeling Publieksbereik
Extra ondersteuning 

Het CoBO, Filmfonds en NPO-fonds bieden op specifieke onderdelen extra ondersteuning aan documentaire-regisseurs en producenten. Dit betreft o.a. de financiering van de voorbereidingstijd van regisseurs in de productiefase. De financiële richtlijnen hiervoor zijn per 1 september 2018 in werking getreden.

Een andere richtlijn, die sinds 1 november 2019 van kracht is, richt zich op de financiering van de inzet van producenten voor zaken als publieksbereik, innovatie en verdere professionalisering van de bedrijfsvoering. Hiervoor wordt de zogenoemde 17,5% sleutel toegepast.

Bekijk hier de richtlijnen

Richtlijn voorbereidingstijd

Richtlijn 17,5% sleutel

Bij de beoordeling door de commissie zijn de volgende onderdelen van belang: 
 • Het filmplan (premisse, onderwerp, idee en invalshoek, haalbaarheid, toestemmingen, gelaagdheid vertelling, hoofdpersonen)
 • Motivatie makers: waarom is het belangrijk dat deze documentaireserie, met dit onderwerp, op dit moment door hen gemaakt wordt, en wat is de relevantie van het onderwerp en de thematiek voor de beoogde doelgroep
 • Motivatie voor het maken van een serie, overkoepelende dramatische lijn, spanningsopbouw per aflevering en over meerdere afleveringen
 • Kwaliteit (inhoudelijk/artistiek) eerder werk van de maker(s)
 • Betekenis van het project in de artistieke ontwikkeling van de maker(s)
 • Zeggingskracht van het project. Wat brengt de documentaireserie bij de kijker teweeg?
 • Vormgeving en filmische elementen (cameravoering, geluidsvormgeving, montage), originaliteit en eigenheid
 • Toegevoegde waarde van het project voor het documentairegenre
 • Is er sprake van inclusiviteit/diversiteit als organisch onderdeel van het project (onderwerp/crew)?
 • Samenstelling en track record team
 • Plan voor publieksbereik (zie het template)

Downloads voor aanvraag

NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid