LogoFonds

Productie Fictie Volwassenen

Doel productievoorstel

Het productievoorstel is erop gericht de serie te kunnen realiseren. Het voorstel dient alle synopsissen en scenario’s voor de serie te bevatten. Het productievoorstel bevat een toelichting van de makers waarom het belangrijk is dat deze serie, met dit onderwerp, op dit moment door hen gemaakt wordt, en wat de relevantie van het onderwerp en de thematiek is voor de beoogde doelgroep. Daarnaast wordt een regievisie toegevoegd en wordt een beschrijving van de vormgeving en de filmische elementen gegeven, eventueel aangevuld met een moodboard en/of proefopnames. Ook bevat het productievoorstel een toelichting op de doelgroep en een plan voor het te realiseren publieksbereik.

Zie verder de checklist onderaan de pagina (download).

Bijdrage

Uit het NPO-fondsbudget kan een bijdrage worden verstrekt tot maximaal € 320.000 (incl. BTW) per aflevering van 50 minuten, tot maximaal € 1.300.000 (incl. BTW) per serie.

 • Er kan alleen voor de eerste twee seizoenen van een serie NPO-fondsbudget worden aangevraagd. Voor een tweede seizoen kan alleen NPO-fondsbudget worden aangevraagd als er voor het eerste seizoen NPO-fondsbudget is toegekend. Voor een tweede seizoen kan een bijdrage tot maximaal 50% van het binnen de betreffende regeling vastgestelde maximaal aan te vragen bedrag worden aangevraagd.
 • Met betrekking tot het plan voor publieksbereik, zijn er twee mogelijkheden:
  - Een plan voor publieksbereik opnemen in dit productievoorstel. Hiervoor kunnen tot maximaal € 3.500 kosten worden opgevoerd in de productiebegroting.
  - Een (uitgebreid) plan voor publieksbereik indienen via de aparte regeling Publieksbereik waarmee een bijdrage tot maximaal € 19.250 (incl. BTW) aangevraagd kan worden. Maakt men gebruik van de aparte regeling, dan kunnen geen kosten voor publieksbereik in het productievoorstel worden opgevoerd.
Aanvullende bijdrage

Het is verplicht om elke fictieserie waarvoor NPO-fondsbudget is toegekend te voorzien van audiodescriptie. Daarvoor kan een bedrag van maximaal € 37,- (excl. BTW) per minuut worden opgenomen in de productiebegroting, bovenop het aan te vragen bedrag voor productie. Ook zijn er kosten verbonden aan het plaatsen van de audiodescriptie in de app Earcatch, hiervoor kan een extra bedrag worden opgenomen. Voor meer informatie en voor het vinden van een passende partij met bovenstaand tarief kan er contact opgenomen worden met de afdeling NPO Access Services (audiodescriptie@npo.nl). De post audiodescriptie dient apart in het dekkingsplan en de begroting vermeld te worden. De posten onvoorzien, producers fee en overhead kunnen niet berekend worden over de post audiodescriptie. Ter compensatie mag een eenmalige fee van € 175,- (excl. BTW) worden toegevoegd aan de post audiodescriptie ten behoeve van de productie hiervan.

Bij de eindafrekening dient het aantal minuten van de gerealiseerde productie opgegeven te worden.

Bij de beoordeling door de commissie zijn de volgende onderdelen van belang:
 • Inhoudelijke kwaliteit scenario's en synopsissen
 • Kwaliteit eerder werk van de maker(s)
 • Motivatie makers: waarom is het belangrijk dat deze serie, met dit onderwerp, op dit moment door hen gemaakt wordt, en wat is de relevantie van het onderwerp en de thematiek voor de beoogde doelgroep.
 • Betekenis van het project in de artistieke ontwikkeling van de maker(s)
 • Zeggingskracht van het project. Wat brengt de serie bij de kijker teweeg?
 • Regievisie
 • Vormgeving en filmische elementen (cameravoering, geluidsvormgeving, montage), originaliteit en eigenheid
 • Toegevoegde waarde project voor het fictiegenre
 • Is er sprake van inclusiviteit/diversiteit als organisch onderdeel van het project (onderwerp/crew)
 • Samenstelling en track record team
 • Plan voor publieksbereik
Bekijk ook
Algemene vereisten indiening
Voorwaarden
Beschikbaar budget

Downloads voor aanvraag

NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid