LogoFonds

Webdocserie

Online first

Met de regeling voor de webdocserie beoogt de NPO beginnende en ervaren makers de mogelijkheid te geven documentaireproducties te maken over onderwerpen die hen fascineren en die een online first publiek aanspreken. Het kunnen langere of kortere online producties zijn, in serievorm. Naast het inhoudelijke plan, worden vorm, doelgroep en mogelijkheden voor (cross)promotie duidelijk in het voorstel toegelicht.
De webdocserie moet minimaal twee van de hierna genoemde vier elementen bevatten; een doorlopende verhaallijn en/of een overkoepelend thema en/of een doorlopende karakterontwikkeling en/of een gedeelde arena.

Onbegrensd

Een online first publiek consumeert content in eerste instantie online, vaak via verschillende platformen en diensten. Binnen dit online domein zijn de mogelijkheden om content te kijken en luisteren nagenoeg onbegrensd. Wat schaars is, is de aandacht van het (potentiële) publiek. Daarom is het van belang dat er al bij het opstellen van het projectplan wordt nagedacht over welke doelgroep het project wil aanspreken en hoe deze doelgroep bereikt kan worden. Deze visie op (het bereiken van) de doelgroep maakt integraal onderdeel uit van het projectplan, en speelt een essentiële rol in het slagen van het project. Binnen de geldende beleidskaders en vastgestelde online strategie van de NPO kunnen sociale media zoals Facebook en Instagram en videoplatformen als YouTube, ingezet worden om de doelgroepen gericht te bereiken. Vanwege deze kaders is het van belang in een vroegtijdig stadium over het projectplan af te stemmen met de NPO.

Lees verder

Productie Webdocserie

NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid