LogoFonds

Productie Webdocserie

Doel productievoorstel

Het productievoorstel is erop gericht de webdocserie te kunnen realiseren. In het productievoorstel worden het onderwerp, het filmplan inclusief de regievisie, de gekozen vormgeving en filmische elementen door de makers helder gemotiveerd en toegelicht. Tevens wordt het huidige project in relatie gebracht met eerder werk en bevat het voorstel een toelichting op de doelgroep en een uitgewerkt plan voor het te realiseren publieksbereik. De maximale lengte van een individuele aflevering is 15 minuten.

Zie verder de checklist onderaan de pagina (download).

Bijdrage

Uit het NPO-fondsbudget kan maximaal negen keer het reguliere programmabudget worden toegekend, tot een maximum van € 145.000 (incl. BTW).

Staffel: NPO-fonds 9/10de deel, OCW-bijdrage 1/10de deel
- NPO-fonds: maximaal €145.000 (incl. BTW)
- OCW-bijdrage: maximaal €16.111 (incl. BTW), plus interne kosten omroep.

 • Het is onder bepaalde voorwaarden (zie voorwaarden) mogelijk bij het productievoorstel ontwikkelingskosten tot een maximum van € 3.000 (incl. BTW) op te nemen, afhankelijk van het aantal afleveringen.
 • Er kan alleen voor de eerste twee seizoenen van een serie NPO-fondsbudget worden aangevraagd. Voor een tweede seizoen kan alleen NPO-fondsbudget worden aangevraagd als er voor het eerste seizoen NPO-fondsbudget is toegekend. Voor een tweede seizoen kan een bijdrage tot maximaal 50% van het binnen de betreffende regeling vastgestelde maximaal aan te vragen bedrag worden aangevraagd.
 • Met betrekking tot het plan voor publieksbereik, zijn er twee mogelijkheden:
  - Een plan voor publieksbereik opnemen in dit productievoorstel. Hiervoor kunnen tot maximaal € 3.500 kosten worden opgevoerd in de productiebegroting.
  - Een (uitgebreid) plan voor publieksbereik indienen via de aparte regeling Publieksbereik waarmee een bijdrage tot maximaal € 19.250 (incl. BTW) aangevraagd kan worden. Maakt men gebruik van de aparte regeling, dan kunnen geen kosten voor publieksbereik in het productievoorstel worden opgevoerd.
Bekijk ook
Algemene vereisten indiening
Voorwaarden
Beschikbaar budget
Regeling Publieksbereik
Extra ondersteuning 

Het CoBO, Filmfonds en NPO-fonds bieden op specifieke onderdelen extra ondersteuning aan documentaire-regisseurs en producenten. Dit betreft o.a. de financiering van de voorbereidingstijd van regisseurs in de productiefase. De financiële richtlijnen hiervoor zijn per 1 september 2018 in werking getreden.

Een andere richtlijn, die sinds 1 november 2019 van kracht is, richt zich op de financiering van de inzet van producenten voor zaken als publieksbereik, innovatie en verdere professionalisering van de bedrijfsvoering. Hiervoor wordt de zogenoemde 17,5% sleutel toegepast.

Bekijk hier de richtlijnen

Richtlijn voorbereidingstijd

Richtlijn 17,5% sleutel

Bij de beoordeling door de commissie zijn de volgende onderdelen van belang:
 • Het filmplan (premisse, onderwerp, idee en invalshoek, verhaallijnen, haalbaarheid, toestemmingen, hoofdpersonen)
 • Motivatie makers met betrekking tot de relevantie en urgentie van het onderwerp
 • Motivatie voor het maken van een webdocserie en toelichting op de keuze van twee van de vier verplichte elementen (doorlopende verhaallijn, overkoepelend thema, doorlopende karakterontwikkeling, gedeelde arena)
 • Kwaliteit eerder werk van de maker(s) op gebied van online (documentaire)producties
 • Vormgeving en filmische elementen, originaliteit en eigenheid
 • Toegevoegde waarde voor het (online) documentairegenre
 • Is er sprake van inclusiviteit/diversiteit als organisch onderdeel van het project (onderwerp/crew)?
 • Samenstelling en track record team
 • Visie op – en plan voor – online lancering en publieksbereik (zie de regeling Publieksbereik)

Downloads voor aanvraag

NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid