LogoFonds

Productie Webdramaserie

Doel productievoorstel

Het productievoorstel is erop gericht de webdramaserie te kunnen realiseren. Het voorstel dient alle synopsissen en scenario’s voor de serie te bevatten. Het productievoorstel bevat een toelichting van de makers waarom het belangrijk is dat deze serie, met dit onderwerp, op dit moment door hen gemaakt wordt. Tevens geven de makers aan wat de relevantie van het onderwerp en de thematiek is voor de beoogde doelgroep, en hoe de vorm aansluit bij deze doelgroep. Daarnaast wordt een regievisie toegevoegd en wordt een beschrijving van de vormgeving en de filmische elementen gegeven, eventueel aangevuld met een moodboard en proefopnames. Ook wordt een motivatie gegeven voor het gekozen platform en bevat het voorstel een beschrijving van de toegevoegde waarde van het project ten opzichte van het bestaande online fictieaanbod.

Zie verder de checklist onderaan de pagina (download).

Bijdrage

Uit het NPO-fondsbudget kan maximaal twee keer het programmabudget worden toegekend, tot maximaal € 40.000 (incl. BTW) per aflevering.

 • Het is onder bepaalde voorwaarden (zie: Voorwaarden) mogelijk bij het productievoorstel ontwikkelingskosten tot een maximum van € 7.000 (incl. BTW) op te nemen.
 • Er kan alleen voor de eerste twee seizoenen van een serie worden NPO-fondsbudget worden aangevraagd. Voor een tweede seizoen kan alleen NPO-fondsbudget worden aangevraagd als er voor het eerste seizoen NPO-fondsbudget is toegekend. Voor een tweede seizoen kan een bijdrage tot maximaal 50% van het binnen de betreffende regeling vastgestelde maximaal aan te vragen bedrag worden aangevraagd.
 • Met betrekking tot het plan voor publieksbereik, zijn er twee mogelijkheden:
  - Een plan voor publieksbereik opnemen in dit productievoorstel. Hiervoor kunnen tot maximaal € 3.500 kosten worden opgevoerd in de productiebegroting.
  - Een (uitgebreid) plan voor publieksbereik indienen via de aparte regeling Publieksbereik waarmee een bijdrage tot maximaal € 19.250 (incl. BTW) aangevraagd kan worden. Maakt men gebruik van de aparte regeling, dan kunnen geen kosten voor publieksbereik in het productievoorstel worden opgevoerd.
 • Toegekende projecten moeten binnen een jaar gerealiseerd worden. 
Aanvullende bijdrage

Het is verplicht om elke fictieserie waarvoor NPO-fondsbudget is toegekend te voorzien van audiodescriptie. Daarvoor kan een bedrag van maximaal € 37,- (excl. BTW) per minuut worden opgenomen in de productiebegroting, bovenop het aan te vragen bedrag voor productie. Ook zijn er kosten verbonden aan het plaatsen van de audiodescriptie in de app Earcatch, hiervoor kan een extra bedrag worden opgenomen. Voor meer informatie en voor het vinden van een passende partij met bovenstaand tarief kan er contact opgenomen worden met de afdeling NPO Access Services (audiodescriptie@npo.nl). De post audiodescriptie dient apart in het dekkingsplan en de begroting vermeld te worden. De posten onvoorzien, producers fee en overhead kunnen niet berekend worden over de post audiodescriptie. Ter compensatie mag een eenmalige fee van € 175,- (excl. BTW) worden toegevoegd aan de post audiodescriptie ten behoeve van de productie hiervan.

Bij de beoordeling door de commissie zijn de volgende onderdelen van belang:
 • Inhoudelijke kwaliteit scenario’s en synopsissen
 • Kwaliteit eerder werk maker(s) op gebied van online (drama)producties.
 • Motivatie makers: waarom is het belangrijk dat deze serie, met dit onderwerp, op dit moment door hen gemaakt wordt, en wat is de relevantie van het onderwerp en de thematiek voor de beoogde doelgroep?
 • Motivatie voor het maken van een webdramaserie
 • Regievisie
 • Vormgeving en filmische elementen (cameravoering, geluidsvormgeving, montage), originaliteit en eigenheid – ook in relatie tot het platform
 • Toegevoegde waarde voor het (online) drama genre
 • Is er sprake van inclusiviteit/diversiteit als organisch onderdeel van het project (onderwerp/crew)?
 • Samenstelling en track record team
 • Visie op - en plan voor - online lancering en publieksbereik
Bekijk ook
Algemene vereisten indiening
Voorwaarden
Beschikbaar budget

Downloads voor aanvraag

NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid