LogoFonds

Regeling Webdramaserie

Doel regeling

Met de regeling voor de webdramaserie beoogt de NPO de ontwikkeling van dramaseries voor een online first publiek te stimuleren. De regeling staat open voor makers die ervaring hebben met online producties en/of dramaproducties. Het gaat om voorstellen waarbij sterke, originele en geloofwaardige vertellingen de kern zijn. Voorts zijn de ‘stem’ van de maker, de betekenis van de gekozen thematiek voor de doelgroep en een duidelijke visie op - en plan voor - online lancering en publieksbereik, belangrijke elementen van het voorstel.

Doelgroep

Een online first publiek consumeert content in eerste instantie online, vaak via verschillende platformen en diensten. Binnen dit online domein zijn de mogelijkheden om content te kijken en luisteren nagenoeg onbegrensd. Wat schaars is, is de aandacht van het (potentiële) publiek. Daarom is het van belang dat er al bij het opstellen van het projectplan wordt nagedacht over welke doelgroep het project wil aanspreken en hoe deze doelgroep bereikt kan worden. Deze visie op (het bereiken van) de doelgroep maakt integraal onderdeel uit van het projectplan, en speelt een essentiële rol in het slagen van het project.
Binnen de geldende beleidskaders en vastgestelde online strategie van de NPO kunnen sociale media zoals Facebook en Instagram en videoplatformen als YouTube, ingezet worden om de doelgroepen gericht te bereiken. Vanwege deze kaders is het van belang in een vroegtijdig stadium over het projectplan af te stemmen met de NPO.

Maak je keuze

Scenario Webdramaserie

Productie Webdramaserie

NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid