LogoFonds

Scenario Webdramaserie

Doel scenariovoorstel

Het scenariovoorstel is er voor bedoeld de documenten te kunnen ontwikkelen ten behoeve van het productievoorstel. Het scenariovoorstel bevat een toelichting van de makers waarom het belangrijk is dat deze webdramaserie, met dit onderwerp, op dit moment door hen gemaakt wordt, en wat de relevantie van het onderwerp en de thematiek is voor de beoogde doelgroep. Het voorstel dient een logline en een synopsis te bevatten, en een beschrijving van de personages. Tevens bevat de aanvraag een regievisie en informatie over de filmische vorm. Zie verder de checklist.

Bijdrage

Uit het NPO-fondsbudget kan een bijdrage tot maximaal € 26.500 (incl. BTW) worden verstrekt.

 • Binnen de maximale bijdrage kunnen eventuele kosten voor een coach tot maximaal € 2.640 (incl. BTW) opgevoerd worden.
 • Er kan alleen voor de eerste twee seizoenen van een serie worden NPO-fondsbudget worden aangevraagd. Voor een tweede seizoen kan alleen NPO-fondsbudget worden aangevraagd als er voor het eerste seizoen NPO-fondsbudget is toegekend. Voor een tweede seizoen kan een bijdrage tot maximaal 50% van het binnen de betreffende regeling vastgestelde maximaal aan te vragen bedrag worden aangevraagd.
Bij de beoordeling door de commissie zijn de volgende onderdelen van belang:
 • Potentie project (logline, storyline en karakterbeschrijvingen)
 • Kwaliteit eerder werk maker(s) op gebied van online (drama)producties
 • Motivatie makers: waarom is het belangrijk dat deze serie, met dit onderwerp, op dit moment door hen gemaakt wordt, en wat is de relevantie van het onderwerp en de thematiek voor de beoogde doelgroep?
 • Motivatie voor het maken van een webdramaserie
 • Regievisie
 • Vormgeving en filmische elementen, de originaliteit en eigenheid
 • Toegevoegde waarde voor het (online) fictiegenre
 • Is er sprake van inclusiviteit/diversiteit als organisch onderdeel van het project (onderwerp/crew)?
 • Samenstelling en track record team (voor zover bekend)
 • Visie op - en plan voor - online lancering en publieksbereik
Bekijk ook
Algemene vereisten indiening
Voorwaarden
Beschikbaar budget

Downloads voor aanvraag

NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid