LogoFonds

NPO Talentserie – fictie

De regeling

Deze regeling is een samenwerking tussen NPO, het NPO-fonds en een deelnemende omroep per jaar, gericht op de ontwikkeling van talentvolle nieuwe makers binnen diverse departementen van een hoogwaardige serie. Het voornaamste doel is om regisseurs, scenaristen, en andere creatieve talenten ervaring op te laten doen in een hoogwaardige serie om vlieguren te maken en ruimte te bieden voor vernieuwing, lef en onderbelichte perspectieven, zowel voor als achter de camera. Het is een unieke kans voor talenten om hun creatieve visie te ontwikkelen in een ondersteunende en veilige omgeving.

Het traject in het kort

De NPO Talentserie is een jaarlijks terugkerende regeling die omroepen uitnodigt om een gedetailleerd talentontwikkelingsplan in te dienen. Dit plan moet een duidelijke visie geven op de serie die ze willen maken, en hoe ze ruimte zullen creëren voor talentontwikkeling binnen de serie. Elk jaar wisselt de focus van de regeling: in het ene jaar staat de talentserie in het teken van het bieden van een platform aan scenaristen, en in het andere jaar ligt de nadruk op het ondersteunen van regisseurs. Dit zorgt ervoor dat een breed spectrum aan talenten de kans krijgt om zich te ontwikkelen.

Het talentontwikkelingsplan wordt beoordeeld door de NPO-fondscommissie, die zich richt op het talentontwikkelingsplan zelf, de ruimte die de omroep zal creëren en garanderen voor de talenten, en de leerdoelen die eraan verbonden worden. De inhoud van de serie wordt niet beoordeeld, maar wordt wel meegenomen voor context.

Na goedkeuring van het talentontwikkelingsplan zijn er nog twee reflectiemomenten met de NPO-fondscommissie. Deze momenten komen overeen met de momenten waarop een omroep normaal gesproken een ontwikkelingsaanvraag zou indienen en een aanvraag voor de productie. Hoewel de feedback van de commissie niet bindend is, wordt verwacht dat de omroep, producent en de makers de feedback ter harte nemen om de hoogwaardige kwaliteit van de serie te waarborgen.

De goedkeuring van het talentontwikkelingsplan leidt uiteindelijk tot de productie van de serie, waardoor er zekerheid is dat de serie gemaakt kan gaan worden. In totaal is er een budget van 2 miljoen euro (incl. btw, omroepkosten, ontwikkeling), waarvan 1 miljoen euro uit het NPO-fonds, gereserveerd voor de uitvoerende omroep om de productie van de serie te realiseren. Het betreft een serie van 6 afleveringen tussen de 30 á 40 minuten.

We geloven in de toegevoegde waarde van unieke, nieuwe en onderbelichte perspectieven voor het aanbod van NPO. We moedigen makers aan om verhalen te delen die bijdragen aan de diversiteit en vernieuwing van het Nederlandse televisielandschap.

Toetsing door de NPO-fondscommissie

Een omroep die deelneemt aan NPO Talentserie zal een gedetailleerd talentontwikkelingsplan indienen aan de NPO-fondscommissie. Dit is een uitgebreid plan dat uiteenzet hoe de omroep ruimte gaat creëren voor talentontwikkeling binnen de serie. Het plan moet ook aangeven hoe de omroep talentontwikkeling op andere departementen zal bevorderen en waar er ruimte wordt gemaakt om talenten vlieguren te laten maken. De volgende elementen moeten terugkomen in het plan:

 • Plan van aanpak
  Hier wordt toegelicht welke stappen de omroep gaat nemen na toekenning en wordt een planning (tot de oplevering) gedeeld. Hierbij moet er tweemaal voldoende tijd zijn voor tussentijdse feedback van de commissie.
 • Rollen en verantwoordelijkheden van de talenten, begeleiders en omroep
  Een duidelijke uiteenzetting van de rollen en verantwoordelijkheden van de talenten, de begeleiders en de omroep in de serie.
 • Diversiteit en Inclusie
  Een gedegen plan waaruit blijkt dat er een sterke toewijding is aan diversiteit en inclusie binnen de serie.

Daarnaast dient de omroep een beknopte beschrijving van maximaal 2 A4'tjes in over de serie die ze willen maken. Het concept moet de potentie van het project aantonen door het idee, de logline en de thematiek van de serie te benadrukken. De inhoud wordt niet getoetst door de NPO-fondscommissie, maar het moet wel een beeld geven van wat voor soort serie het wordt.

Indien de omroep wordt geselecteerd voor dit traject, moet er bij tweede feedbackronde een budget voor de serie worden ingediend. Dit dient een gedetailleerd budget voor de productie van de serie te zijn.

Evaluatiegesprek en -document

Na afloop van het traject vult de omroep een evaluatieformulier in. Hierin blikken zowel de omroepen als de talenten en coaches terug op het traject. Na uitzending gaat er op basis van het evaluatieformulier een evaluatiegesprek plaatsvinden tussen de betreffende makers, omroep en NPO. Tijdens dit gesprek krijgt de omroep de gelegenheid om feedback te geven en te reflecteren op het gehele traject, en kunnen eventuele verbeterpunten voor toekomstige trajecten worden besproken.

Open Call

Na goedkeuring van het talentontwikkelingsplan door de NPO-fondscommissie, zal er een open call worden uitgezet voor dit traject op de website(s) van NPO. De open call wordt opgesteld in overleg met de omroep, en de omroep moet deze oproep ook op hun eigen website publiceren. Bovendien moet de open call minstens 6 weken zichtbaar zijn, waarbij talenten zich aanmelden met portfolio of showreel en een motivatiebrief waarin ze hun interesse en geschiktheid voor het traject toelichten. In de oproep moet worden vermeld welke criteria er voor selectie worden gehanteerd.

Voorwaarden en eisen voor deelname aan NPO Talentserie

1.      Algemeen

 • De aanvragende omroep moet een publieke omroep zijn die is aangesloten bij de NPO.
 • De aanvraag moet betrekking hebben op een fictieserie die nog niet eerder is uitgezonden of gepubliceerd.
 • De serie moet passen binnen de kaders van de NPO-programmering en het genrebeleidsplan.
 • Er moet een schriftelijk akkoord zijn op de NPO-bijdrage vanuit het genreteam fictie.

2.      In het plan van aanpak moet ten minste het volgende uiteengezet worden

 • Beschrijving van de motivatie van de omroep en het begeleidende team voor deelname aan dit traject.
 • Overzicht van de relevante ervaring van het begeleidende team voor de ontwikkeling van talenten.
 • Uiteenzetting van de specifieke doelstellingen die het team heeft gesteld binnen dit traject en hun bijdrage aan talentontwikkeling.
 • Samenstelling van het team en onderlinge taakverdeling.
 • Uitleg over hoe de omroep structurele bijdragen van talenten binnen de productie faciliteert.
 • Duidelijkheid over de rollen, verantwoordelijkheden en bijdrage aan zowel de serie als de ontwikkeling van het talent.
 • Beschrijving van de samenwerking tussen talenten en ervaren professionals.
 • Overzicht van de leer- en ontwikkelmogelijkheden die deze samenwerking biedt.
 • Evaluatie van de praktijkervaring en de bijdrage ervan aan de zichtbaarheid en carrièrekansen van het talent.
 • Proces van werving en de keuze voor een open call of andere methoden.
 • Criteria van de selectieprocedure.

3.      Talent

 • Talenten moeten aantoonbare ervaring hebben in het maken van audiovisuele producties. Dit betekent dat zij minimaal één (korte) audiovisuele productie moeten hebben geschreven of geregisseerd die voor een algemeen publiek is tentoongesteld. Dit kan bijvoorbeeld een korte film, documentaire, muziekvideo of andere vorm van audiovisuele content zijn die op een filmfestival, televisie, of online platform is vertoond.
 • Talenten mogen niet meer dan twee NPO-series op hun naam hebben staan. Hiermee wordt bedoeld dat zij niet als hoofdregisseur of hoofdscenarist betrokken mogen zijn geweest bij meer dan twee series die zijn uitgezonden op een NPO-zender.
 • Er wordt gestreefd naar een diverse vertegenwoordiging van talenten. Dit betekent dat er ruimte moet zijn voor talenten uit verschillende achtergronden, genders, leeftijdsgroepen en culturen.

4.      Authentieke verhalen

Talenten moeten in staat zijn om authentieke perspectieven en verhalen te bieden. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de waarborging van authenticiteit door de invulling van crew en cast.

5.      Financieel

De omroep moet bij het indienen van de scenario’s een duidelijk en gedetailleerd budget toevoegen dat aantoont hoe de gereserveerde 2 miljoen zal worden besteed.

 • Er mag geen sprake zijn van andere commerciële financiering die in strijd is met de doelstellingen van de NPO.

6.      Procedure

 • De omroep moet zich houden aan de gestelde deadlines en procedures zoals aangegeven door NPO/NPO-fonds.
 • De omroep moet bereid zijn om feedback te ontvangen en, waar nodig, aanpassingen te doen op basis van de feedback van de NPO-fondscommissie.

7.      Evaluatie

 • Na afloop van het traject moet de omroep een evaluatieformulier indienen. Hierin blikken zowel de omroepen als de talenten en coaches terug op het traject.
 • Het evaluatiedocument moet inzicht geven in de leerdoelen van de talenten, of deze zijn behaald en feedback bevatten van de talenten, coaches en omroep om een volgend traject verder te verbeteren.
 • Naast het indienen van het evaluatiedocument zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden tussen de makers, de betreffende omroep, en de NPO. Tijdens dit gesprek krijgt de omroep de gelegenheid om feedback te geven en te reflecteren op het gehele traject.

8.      Overige

 • De omroep moet zich houden aan de fair practice code en zorgen voor een eerlijke vergoeding voor alle betrokken talenten.
 • De omroep moet zorgen voor een veilige en ondersteunende werkomgeving voor alle betrokkenen, inclusief de talenten, coaches, cast en crew.
Bekijk ook
NPO Start Next - Fictie
NPO Start Next - Documentaire
NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid