LogoOver NPO

Wet open overheid

Lees hier hoe de NPO invulling geeft aan de Wet open overheid

Wat is de Woo?

De Wet open overheid (Woo) is sinds 1 mei 2022 de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht op informatie van de overheid. De wet is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie nog toegankelijker wordt. De Woo is ook van toepassing op bepaalde activiteiten van de NPO, namelijk wanneer de NPO-organisatie handelt als bestuursorgaan.

Op zoek naar informatie

Veel informatie van en over de NPO is al openbaar en te vinden op onze website onder Openbare documenten (zie de link hiernaast). Kun je de informatie die je zoekt niet vinden, neem dan contact op met de Woo-contactpersoon van de NPO-organisatie. Deze helpt bij vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie van de NPO. Onze Woo-contactpersoon is te bereiken via woo@npo.nl.

Woo-verzoek

Is de informatie die je zoekt niet al openbaar? Dan kun je bij de NPO een verzoek indienen om openbaarmaking hiervan. De Woo regelt de behandeling en het toetsingskader van deze verzoeken.

Wanneer is de Woo van toepassing?

Bij de beoordeling van het Woo-verzoek zal de NPO eerst kijken of de Woo van toepassing is. De Woo is van toepassing op bestuursorganen. De NPO-organisatie is - anders dan bijvoorbeeld een ministerie of een gemeente - een zogenoemd b-orgaan. Dit betekent dat de NPO niet altijd handelt als bestuursorgaan, maar dat slechts in bepaalde gevallen doet. De NPO handelt als bestuursorgaan wanneer zij ‘openbaar gezag’ uitoefent. Hiervoor is bepalend of er een publiekrechtelijke bevoegdheid is om de rechtspositie van de bestuurde eenzijdig te bepalen. Dit is het geval bij het nemen van besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht of bij het vaststellen van bindende regelingen. Als er geen sprake is van het uitoefenen van openbaar gezag, kan de NPO niet worden aangemerkt als bestuursorgaan en is om die reden de Woo niet van toepassing. De omroepen oefenen geen openbaar gezag uit en zijn dan ook geen bestuursorganen. Om die reden is de Woo niet van toepassing op de omroepen.

Indienen verzoek

In het Woo-verzoek dien je zo precies mogelijk aan te geven waar je informatie over opvraagt. Je kunt een Woo-verzoek indienen door een e-mail te sturen naar: woo@npo.nl. Maak je liever gebruik van de post, stuur dan je verzoek naar:

NPO
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 26444
1202JJ Hilversum

Reactietermijn

Na ontvangst van het Woo-verzoek door de NPO, ontvang je een bevestiging. Als er nog vragen zijn over je verzoek, neemt de behandelaar van het Woo-verzoek contact met je op. De NPO heeft vier weken de tijd om een besluit op je Woo-verzoek te nemen. Als het nodig is, kan deze termijn met nog met twee weken worden verlengd. Hier krijg je dan bericht van.

Beoordeling Woo-verzoek

Wanneer de Woo van toepassing is, is het uitgangspunt dat de informatie openbaar wordt gemaakt. Echter, net als onder de Wob, bestaat ook onder de Woo de mogelijkheid om te besluiten sommige documenten (al dan niet gedeeltelijk) niet openbaar te maken. Bijvoorbeeld vanwege de privacy van personen of omdat het om gegevens gaat die vertrouwelijk aan de NPO zijn meegedeeld door bijvoorbeeld een omroep of een producent. In het besluit wordt toegelicht welke informatie wel en niet openbaar is gemaakt en de reden waarom informatie niet openbaar wordt gemaakt.

Hier vind je de besluiten

Woo-besluiten vanaf mei 2022

Woo-besluiten Ongehoord Nederland

Wob-besluiten tot mei 2022

Gepubliceerde besluiten

Alle Woo-besluiten van het NPO-bestuur zijn op deze site te downloaden. Hetzelfde geldt voor de besluiten die de raad van bestuur vóór mei 2022 op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft genomen. 

Woo-besluiten vanaf mei 2022Wob-besluiten tot mei 2022
NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)