LogoOver NPO

Informatieverzoek transparantie- verplichting

Als je informatie wil over de exploitatiewijzen of inkomsten uit een programma waaraan je hebt meegewerkt.

Dit formulier biedt de mogelijkheid aan makers om rapportages op te vragen van de exploitatiewijzen en inkomsten die zijn gekoppeld aan de programma’s waar zij aan meegewerkt hebben, conform de transparantieverplichting van de Auteurswet (artikel 25ca).

De rapportage zal niet worden verstrekt indien u geen maker (dan wel uitvoerend kunstenaar) bent, geen significante bijdrage aan het Programma hebt geleverd en/of u ten tijde van de productie van het Programma in dienst was bij de producent/omroep.Tevens wordt de rapportage niet verstrekt als met de exploitatie van het Programma een exploitatie-opbrengst van minder dan het drempelbedrag is behaald.Indien u in aanmerking komt voor de rapportage zal deze naar verwachting begin 2023 naar het door u opgegeven e-mailadres worden verstuurd.Voor vragen kunt u terecht bij de omroep, de contactgegevens vindt u op de website van de omroep.

Toelichting:
  • maker: is degene die een eigen werk tot stand heeft gebracht, dat zich kenmerkt door vrije en creatieve keuzen van deze persoon;

  • de uitvoerend kunstenaar: de toneelspeler, zanger, musicus, danser, acteur en iedere andere persoon die een werk of kunst opvoert, zingt, voordraagt of op andere wijze uitvoert;

  • significante bijdrage: een belangrijke artistieke bijdrage, (mede)bepalend voor de inhoud en vorm van het media-aanbod, doorslaggevend in de toon en inhoud;

  • drempelbedrag: totale inkomsten van € 1000,-- per jaar.

NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)