LogoInnovatie

NPO Innovatie - Community Talk

Over het beginnen en beheren van communities op je eigen kanalen.

NPO Innovatie hield op 23 november 2023 een Innovatie Talk over het beginnen en beheren van communities op eigen kanalen. Hoe bouw je sterke, veilige gemeenschappen met een toegewijd, actief en loyaal publiek? Hoe houden we ze constructief zonder de bank te breken voor moderatie? Alles werd besproken, van slimme AI-moderatie tot het inschakelen van de community zelf.

Publieksonderzoek - Benthe Spijkers van DirectResearch

Benthe Spijkers van DirectResearch presenteerde bevindingen uit publieksonderzoek met betrekking tot online communities, waarbij Benthe vertelde dat hoewel online communities al geruime tijd bestaan, er de laatste drie jaar een opkomst is te zien, vooral onder de leeftijdsgroep onder de 40 jaar.

Uit het onderzoek bleek dat oudere doelgroepen zich voornamelijk richten op Facebook en WhatsApp, terwijl jongeren vaak gebruikmaken van specifieke communityplatformen zoals Reddit of Discord.

Veiligheid in online communities blijkt een belangrijke zorg te zijn in alle leeftijdsgroepen. De anonimiteit die online platforms bieden, maakt het mogelijk om gevoelige onderwerpen te bespreken. Een veilige omgeving is een cruciale voorwaarde om actief deel te nemen aan dergelijke discussies.

Het onderzoek onthulde ook dat mensen online communities bezoeken voor diverse onderwerpen die bijdragen aan hun sociale leven.

In relatie tot publieke omroepen werd opgemerkt dat deze niet per se een specifieke koers hoeven te varen met betrekking tot online communities. De aantrekkingskracht van de aangeboden onderwerpen is belangrijker dan de publieke omroep zelf. Als een onderwerp mensen aanspreekt, zullen ze eerder lid worden.

Daarnaast werd de NPO gezien als een verbindende factor. Het belang van online communities ligt in de mogelijkheid om jezelf te zijn en je mening te uiten, ongeacht wie je bent.

Kijk voor het complete gebruikersonderzoek op de website van NPO Innovatie.

Pieter Heine over Kanker.nl Community

Peter Heine vertelt je alles over kanker.nl, de wereldstandaard voor patiëntengemeenschappen waar de gebruiker zelf grotendeels bepaalt wat er wordt besproken en wat en niet kan. Tijdens zijn presentatie belichtte Pieter Heine het belang van de Kanker.nl community, een platform dat zich richt op het onderling delen van ervaringen en ondersteuning biedt aan mensen die met kanker te maken hebben.

Pieter benadrukte de belangrijkste kenmerken van Kanker.nl: accounts aan maken, berichten sturen naar mede-lotgenoten, deel nemen aan gespreksgroepen en zelfs een blog starten om verhalen te delen. Het centrale doel van dit platform ligt in het delen van ervaringsinformatie binnen de gemeenschap.

Een opvallend aspect van Kanker.nl is het betrokken vrijwilligersnetwerk van 60 moderatoren, die uit de community zelf voortkomen. Deze moderatoren worden geworven en opgeleid om een veilige omgeving te waarborgen. Pieter benadrukte het belang van veiligheid binnen de community door het adviseren van anonieme gebruikersnamen. Dit zorgt ervoor dat mensen in staat zijn om openhartig te communiceren zonder terughoudendheid. Interessant was ook het feit dat mensen die hun echte naam gebruiken, een bericht ontvangen met de vraag of ze dit willen voortzetten.

schermafbeelding_2023-12-05_101824.png

Een fascinerend aspect van de ontwikkeling van Kanker.nl was het jaar van interactie met duizend patiënten en zorgverleners. Een jaar lang vroegen ze patiënten naar hun visie op het platform: hoe het eruit moest zien en welke regels en functionaliteiten essentieel waren. Gespreksgroepen vonden plaats om deelnemers te laten bepalen wat ze wel en niet wilden.

Pieter benadrukte de positieve impact van Kanker.nl op de gebruikers. Mensen waardeerden de mogelijkheid om lotgenoten te vinden en waardevolle discussies te voeren over gevoelige onderwerpen binnen een veilige omgeving.

Iets recents is de introductie van specifieke doelgroepen, zoals jongeren, met gerichte ondersteuning en informatie.

Bij het bespreken van de huisregels benadrukte Pieter dat het aanspreken van gedrag namens de groep gebeurt, zonder de intentie tot censuur.

Tot slot concludeerde Pieter dat Kanker.nl een veilige ruimte biedt waar mensen met vergelijkbare ervaringen elkaar kunnen vinden, openlijk over gevoelige onderwerpen kunnen praten en waar een balans wordt gevonden tussen gemeenschapsbeheer en de vrijheid van meningsuiting.

Kirsten Wagenaar - Bind

Tijdens de bijeenkomst presenteerde Kirsten Wagenaar, een expert op het gebied van zowel online als offline communities en oprichter van Bind, waardevolle inzichten over community building.

Met haar rol als 'On- & Offline Community Expert' en als oprichter van Bind, deelde Kirsten belangrijke overwegingen over de essentie van communities en het cruciale verschil tussen het simpelweg samenbrengen van mensen en daadwerkelijk een betekenisvolle verbinding creëren.

Voorbeelden van communities:

 

voorbeeldem communities.png

Een van de opvallende punten die Kirsten benadrukte, was het veelvoorkomende probleem waarbij mensen eenmalig worden samengebracht bij evenementen. De vervolgstap om ze terug te laten komen is moeilijk. Ze vertelt dat het niet alleen gaat om het samenzijn, maar om het creëren van een omgeving waar mensen een klik voelen en waar ruimte is voor groei.

Een fundamenteel principe dat Kirsten naar voren bracht, was de '90-91 regel'. Deze regel richt zich op de kern van een community die een aanzienlijke impact heeft op de inhoud en richting ervan. Ze benadrukte dat deze kerngroep, hoewel klein in aantal, een aanzienlijke invloed heeft op de gemeenschap.

 

90-91 regel.jpg

Verder benadrukte Kirsten het belang van aanpassingsvermogen en flexibiliteit binnen een community. Ze beschreef het proces als een voortdurende reis van vallen en opstaan, waarbij het cruciaal is om gezamenlijk als groep deze weg te bewandelen.

Als afsluiting benadrukte Kirsten het belang van menselijke interactie binnen communitymanagement. Ze erkende de potentie van technologische hulpmiddelen zoals AI, maar stelde dat deze momenteel nog niet kunnen bieden wat een menselijke communitymanager wel kan.

Carolijn Melters over Nujij.nl

Carolijn Melters, interactieredacteur bij de bekende nieuwscommunity Nujij.nl, over het managen van 1.000.000 interacties per maand op het platform.

Carolijn gaf inzicht in wat Nujij.nl inhoudt:

Nujij.nl is in 2018 opnieuw gestart en sindsdien gegroeid. Een opvallende verandering was de verschuiving van het werken met big tech naar het gebruik van een eigen platform. Ze introduceerde 'Maura', een moderatiebot die 80% van de reacties modereert en evolueert op basis van de keuzes die het team maakt.

Hoe ziet Maura eruit?

En hoe wordt Maura getraind?

Carolijn benadrukte het unieke karakter van Nujij.nl binnen nu.nl en haar waarde als schakel tussen lezers en redacteuren. Ze wees erop dat het platform niet alleen een grote groep bereikt, maar ook een belangrijke rol speelt in het signaleren van onderwerpen die sterk leven onder de lezers. Hierdoor kunnen relevante signalen worden doorgegeven aan andere redactieteams. Het is dus meer dan alleen maar reageren.

Maartje Nitrauw van de EO

Maartje Nitrauw, hoofd digitaal bij de EO, heeft de verantwoordelijkheid voor de succesvolle communitystrategie van de omroep.

Volgens Maartje staat de PO er over het algemeen goed voor wat betreft het verbinden van mensen binnen de community. Echter, ze uitte een zekere mate van jaloezie met betrekking tot het hebben van eigen pagina's, aangezien hun afhankelijkheid van 'big tech' nog steeds aanwezig is.

Vervolgens verwees Maartje naar het meest recente product genaamd 'DIT' en legde dit nader uit:

Hoe ziet de EO er nu online uit?

Jan Pieter Rottier over Spraakmakers

Jan Pieter Rottier heeft een belangrijke rol gespeeld bij het opbouwen van de duurzame Spraakmakers community voor radio 1. Hij deelde inzichten over het realiseren van de ideale balans tussen de betrokkenheid van de gemeenschap en het bieden van waarde aan het publiek.

De Spraakmakers community begon zo'n 6 jaar geleden. Waarom is deze community zo waardevol?

Hij benadrukt dat het cruciaal is om niet alleen te denken aan wat mensen kunnen bijdragen, maar ook aan wat zij ervoor terugkrijgen. Het is van essentieel belang dat mensen zich erkend en gehoord voelen. Het gaat om het geven van ruimte aan mensen om hun verhaal te vertellen en ze het gevoel te geven dat ze een platform hebben voor hun verhaal.

Een trouw lid van de Spraakmakers-community:

Het managen van een dergelijke community is arbeidsintensief, vooral gezien de veelheid aan reacties op verschillende kanalen. Bij Spraakmakers werkten bijvoorbeeld twee online redacteuren tijdens uitzendingen, waarvan er één hoofdzakelijk verantwoordelijk was voor de online community. Daarnaast waren er twee programmaredacteuren die ook meedachten. Er is goede samenwerking en inzet van een team nodig om een community goed te onderhouden.

Jan Pieter benadrukt dat de essentie van deze community anders is dan bijvoorbeeld bij Kanker.nl. Voor Spraakmakers ligt de verbinding meer in frequente reacties op stellingen en het gevoel van verbondenheid met de uitzending. Hij suggereerde dat de drijfveer van deze leden ligt in de mogelijkheid om hun mening wellicht op nationale radio te mogen vertellen.

Annelies Termeer - VPRO Club Lees

Annelies Termeer heeft met award-winning Club Lees weer een succes in handen. Club Lees is een online community die de rol van de traditionele boekenclub vervult.

Wat houdt Club Lees in?

Toen gevraagd werd op welke behoefte Club Lees inspeelt, benadrukte Annelies dat boeken altijd een belangrijke rol hebben gespeeld binnen VPRO, maar dat de jongere doelgroep hierbij achterbleef. Hun opdracht was om juist deze jongere doelgroep te betrekken. Het gaat hierbij om het bereiken van een tussenliggende groep: jonge mensen die van lezen houden maar wellicht een duwtje in de rug kunnen gebruiken.

Annelies meldde dat mensen gemiddeld meer dan een half uur actief zijn in de app, wat aantoont dat er daadwerkelijk gelezen wordt. De respons van de gebruikers is overwegend positief.

Sinds de lancering van Club Lees tussen 20 oktober en 19 november 2023:

 

Cijfers lancering.png

 

Week van de Toekomst
Innovatie Estafette Mei 2024
Publieke Pioniers #4: ai for all
Innovatieagenda 2024-2025
Eventkalender 2024
Korter, maar ook beter?
Deel deze pagina
NPO Logo
Snel naar
NPO.nl
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)