LogoOver NPO

Goed bestuur en integriteit

Goed bestuur en integriteit zijn belangrijk voor iedereen bij de publieke omroep. Niet alleen voor bestuurders, maar voor alle medewerkers, inclusief freelancers. Want we kunnen alleen een transparante publieke omroep zijn wanneer elke collega meewerkt aan een integere organisatie.

Gedragscode

Leidraad hierbij is de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021, die de raad van bestuur van de NPO in overleg met de omroepen heeft opgesteld. De code, hieronder te downloaden, geeft antwoord op vragen als: Mag een omroepmedewerker geschenken aannemen? Welke nevenfuncties mag je uitoefenen? Hoe hoog mag de beloning van presentatoren zijn en kan iemand zowel bestuurder als toezichthouder zijn? In de code wordt ook beschreven waar en hoe (vermoedens van) misstanden gemeld kunnen worden.

Compliance

Elke omroep afzonderlijk, en ook de NPO-organisatie, heeft een compliance officer, die de naleving van de gedragscode en van wet- en regelgeving bevordert. Daarnaast is er een Functionaris Integriteit Publieke Omroep, die de omroepen en de raad van bestuur zowel gevraagd als ongevraagd adviseert over de toepassing van de code. Het toezicht op naleving van de code wordt per 1 juli 2021 uitgeoefend door het Commissariaat voor de Media.

De Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021 is in werking getreden op 1 juli 2021 en is het resultaat van een evaluatie van de vorige code. In de nieuwe code zijn met name de regels over de betaling voor medewerking aan programma’s verduidelijkt. Ook is vastgelegd dat de registers met bijvoorbeeld nevenfuncties ten minste tweemaal per jaar worden geüpdatet.

Download

NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)