LogoWerken bij

Wie zijn wij?

Lees hier wat de missie van de publieke omroep betekent voor het werken bij de NPO

De NPO heeft een publieke taak: van waarde zijn voor elk individu én voor de samenleving als geheel. De behoeften van ons publiek, met al zijn achtergronden en opvattingen, zijn daarbij leidend. Dat willen we ook weerspiegelen in de personeelsbezetting van onze organisatie.

Wij geloven in een inclusieve organisatie, die de kracht van diversiteit gebruikt om tot nog betere resultaten te komen. 

Want juist doordat we van elkaar verschillen, kunnen we tot nieuwe inzichten en betere oplossingen komen. We nodigen dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen de NPO op deze wijze versterkt.

Open voor iedereen
Zoek je een stage?
Bureau of ZZP'er?
Heb je een arbeidsbeperking?
Contact Recruitment

Van merkwaarden naar werkwaarden

Het bouwen aan een sterke NPO kan alleen als je echt open staat voor elkaar en voor onze missie om Nederland verder te brengen. Daarom vinden we het belangrijk dat alle NPO-medewerkers weten waar NPO voor staat, wat ons drijft en wat we willen bereiken. Bij de NPO gaan de werkwaarden hand in hand met onze merkwaarden. Drie begrippen staan daarbij centraal: Nieuwsgierig, Prikkelend en Onafhankelijk.

Nieuwsgierig

Bij de NPO staan we open voor ontwikkelingen in ons vakgebied en voor elkaar. We verdiepen ons in de organisatie, de markt en ons publiek en maken daar verbinding mee. We zijn gedreven om innovatief te zijn en om de publieke omroep optimaal te laten functioneren.

Prikkelend

Wij werken samen met omroepen, producenten en makers om de waarde van de NPO voor de Nederlandse samenleving zo groot mogelijk te laten zijn. We weten waar de NPO voor staat, dragen dat uit en passen het in ons werk toe. We geven en vragen actief om feedback om tot betere resultaten te komen. We staan open voor verandering en we vieren onze successen.

Onafhankelijk

Bij de NPO geloven we in de waarde van een publieke omroep, waar programma’s onafhankelijk van politiek en commercie worden gemaakt. We zijn eerlijk en open over wat we vinden, doen en zeggen. We dragen gevraagd en ongevraagd oplossingen aan die tot betere resultaten leiden en die bijdragen aan de doelstellingen van de NPO.

Ruimte om je te ontwikkelen

Wij geloven dat we met een diverse groep betrokken en nieuwsgierige medewerkers van grote waarde kunnen zijn voor het Nederlandse publiek. Het bevorderen van professionaliteit, talentontwikkeling, inclusiviteit en persoonlijke betrokkenheid staat daarbij centraal.

Oog voor ontspanning

We vinden het belangrijk dat medewerkers zich thuis voelen bij de NPO. Dat ze zich kunnen ontwikkelen en dat ze zowel geestelijk als lichamelijk vitaal zijn. We stellen hoge eisen aan vaardigheden en persoonlijke eigenschappen, omdat we gaan voor de beste kwaliteit. Maar we hebben ook oog voor ontspanning en sociale interactie. Bijvoorbeeld tijdens de Zomer BBQ en het nieuwjaarsontbijt. Of tijdens interne bijeenkomsten, waarmee we aanhaken bij de programmering en evenementen van onze netten en zenders.

Arbeidsvoorwaarden

Onze secundaire arbeidsvoorwaarden zien er goed uit. Ze zijn vastgelegd in de CAO voor het Omroeppersoneel. We hebben een beknopte samenvatting gemaakt van de voorwaarden, die voor jouw dagelijkse werk het belangrijkst zijn.

Beknopte samenvatting
Arbeidsvoorwaarden NPO

Een sociaal veilige werkomgeving

De NPO is een van de initiatiefnemers van het Mediapact Respectvol Samenwerken. Hiermee maakt de Nederlandse mediasector zich sterk voor een sociaal veilige werkomgeving voor alle medewerkers van omroepen, zenders, producenten en facilitaire bedrijven - inclusief freelancers - maar ook van deelnemers, gasten en andere betrokkenen. Het pact is een aanvulling op andere stappen die de NPO en de omroepen op dit gebied hebben gezet, zoals het aanbieden van trainingen en het beschikbaar hebben van in- en externe vertrouwenspersonen. Wil je hier meer over weten? Ga naar de site van het Mediapact.

Mediapact Respectvol Samenwerken

Open voor iedereen

Ons sollicitatieproces verloopt net even anders voor stagiairs, zzp’ers en mensen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt.

Klik op een van de vensters hieronder voor meer informatie.
Zoek je een stage?
Bureaus en ZZP’ers
Als je een arbeidsbeperking hebt
NPO Logo
Snel naar
Over NPO
Social Media
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)