LogoOver NPO

Wie we zijn

Hoe zijn we georganiseerd en hoe werken NPO en omroepen samen?

Het Nederlandse publieke omroepbestel is uniek in de wereld. Het bestaat uit de NPO als bestuursorgaan en een keur aan omroepen, die samen zorgen voor een pluriform en gevarieerd media-aanbod. De omroepverenigingen richten zich op een doelgroep of vertegenwoordigen een maatschappelijke of levensbeschouwelijke stroming. Tezamen vormen zij een afspiegeling van de Nederlandse samenleving. De taakomroepen NOS en NTR werken vanuit een wettelijke opdracht.

Logos omroepen.jpg

Taakverdeling NPO en omroepen

De taken en verantwoordelijkheden tussen NPO en omroepen zijn afgebakend en in de Mediawet omschreven. Kernpunt is dat de omroepen de programma’s maken en verantwoordelijk zijn voor de inhoud daarvan. De NPO coördineert de programmering van alle netten, zenders en platformen. Ook de verdeling van het programmabudget dat de publieke omroep van de overheid ontvangt, vindt via de NPO plaats.

Heldere spelregels

Het is de taak van de NPO te zorgen voor heldere spelregels voor alle omroepen en producenten en dat er goed in het bestel wordt samengewerkt. Waar moeten programmavoorstellen aan voldoen en hoe worden die beoordeeld? Ook verantwoording hoort daarbij en is zelfs een wettelijke plicht: Wat doet de publieke omroep met het ontvangen belastinggeld en wat krijgt de samenleving daarvoor terug? Doelmatigheid en transparantie staan daarin centraal. Via openbare rapportages, zoals het jaarverslag en de Terugblik, leggen NPO en omroepen hier uitgebreid verantwoording over af. 

Overkoepelende activiteiten NPO

Naast de hierboven genoemde taken verzorgt de NPO een aantal overkoepelende activiteiten, zoals:

  • Technische distributie en uitzending van al het aanbod
  • Toegankelijk maken van programma's voor mensen met een gehoor- of visuele beperking
  • Beheer van streamingdiensten als NPO Start en NPO Luister
  • Beheer van rechtencontracten
  • Aankoop van buitenlandse films en series
  • Verkoop van eigen formats
  • Publieksonderzoek
  • Zorgen voor eenduidige metadata (programmagegevens) en verspreiding daarvan
  • Marketing voor alle NPO-kanalen
Ook interessant
Waar we voor staan
Wat we betekenen
Onze prioriteiten
Onze prestaties
Onze geschiedenis

Bestuur, directie en programmacoördinatie

De dagelijkse leiding van de NPO ligt in handen van de raad van bestuur (foto) en de directie. Samen vormen ze het directieteam. De raad van toezicht ziet toe op de uitvoering hiervan en fungeert als klankbord voor de raad van bestuur. De coördinatie van de programmering vindt binnen de directies Audio en Video plaats.

Maak kennisOrganogram NPO-organisatie

Financiering en middelen

Het budget van de publieke omroep komt vanuit het Rijk. Om precies te zijn uit de mediabegroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Van dit budget maken de inkomsten uit de Ster-reclame ongeveer een vijfde deel uit. De rest komt voornamelijk uit belastingen. De opbrengsten uit abonnementen op NPO Plus worden geheel gebruikt om deze streamingdienst mogelijk te maken.

Verdeling budget

Van het totale NPO-budget wordt circa 85 procent besteed aan de programmering. De overige kosten zitten hoofdzakelijk in techniek en organisatiekosten. De verdeling van het programmabudget gebeurt op basis van intekening. Hiervoor bepaalt de NPO, in samenspraak met de omroepen, welke typen programma’s of content voor bepaalde doelgroepen gemaakt moeten worden. De omroepen kunnen hier voorstellen voor indienen. Nadat de NPO een voorstel heeft goedgekeurd, krijgt de omroep het geld om het programma te maken. 

Wil je meer lezen over ons programmeerproces? Kijk dan op de pagina Pitchen, intekenen en plaatsen binnen het cluster van de NPO MediaModule.

Meer over ons programmeerproces
Pitchen, intekenen en plaatsen

Onze inkomsten en uitgaven

De precieze bedragen en bestedingen van ons budget kun je vinden in onze begroting.

Omroepen en kanalen

Bekijk de NPO video

NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)