LogoOver NPO

Onze prioriteiten

Waar letten we op bij de publieke omroep en wat vinden we belangrijk?

Herkenbaar voor iedereen

Het is één van de belangrijkste taken van de publieke omroep: toegankelijk en herkenbaar zijn voor iedereen. Ongeacht culturele achtergrond, gender, geaardheid of beperking moet iedereen zich bij de publieke omroep thuis voelen. Als kijker of luisteraar, maar ook als medewerker. Om onze opdracht goed te kunnen vervullen, geloven wij dat dit begint bij een inclusieve organisatie. Met voldoende diversiteit op de werkvloer, waar voor iedereen een sociaal veilige werkomgeving is gewaarborgd. En waar mensen met verschillende achtergronden vanuit gelijkwaardigheid kunnen meedoen en meepraten.

Om als publieke omroep een werkelijke afspiegeling van de samenleving te zijn, moet er nog veel gebeuren. Aan de hand van streefcijfers, gebaseerd op onze bevolkingssamenstelling, hebben de NPO en de omroepen daar concrete afspraken over gemaakt. Deze afspraken gaan onder andere over culturele diversiteit, gender en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - zowel in de programma’s als op de werkvloer. De voortgang wordt nauwgezet gemonitord en we rapporteren er jaarlijks over in de Terugblik.

Veilige werkomgeving

Iedereen die werkt in de mediasector, of daarmee als gast, bezoeker of deelnemer in aanraking komt, moet op een veilige werkomgeving kunnen rekenen. Het is belangrijk dat daar op alle plekken eenduidige afspraken over bestaan. Dat is de reden waarom de NPO met andere mediaorganisaties het Mediapact Respectvol Samenwerken heeft gesloten. Dit pact is bedoeld om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan en om overal binnen de media normale omgangsvormen te bevorderen. Partijen hebben daarvoor beschreven wat zij verstaan onder een sociaal veilige werkomgeving en wat iedereen - van hoog tot laag - kan doen om ongewenst gedrag tegen te gaan. Training, bewustwording en gezamenlijke verantwoordelijkheid staan daarin centraal. Het Mediapact is een aanvulling op de voorzieningen die organisaties al zelf op dit gebied hebben getroffen, zoals de aanwezigheid van vertrouwenspersonen.

Ook interessant
Wie we zijn
Waar we voor staan
Wat we betekenen
Onze prestaties
Onze geschiedenis

Toegankelijkheid

Ook mensen met een gehoor- of visuele beperking moeten van onze programma’s kunnen genieten. De publieke omroep verzorgt daar verschillende diensten voor. Ondertiteling en tolken Gebarentaal voor doven en slechthorenden zijn het meest bekend. Maar ook blinden en slechtzienden kunnen bij ons terecht. Voor hen bieden we gesproken ondertiteling en audiodescriptie aan. Bij audiodescriptie beschrijft een stem tussen de dialogen door wat er in beeld te zien is. Om deze relatief kostbare dienst bij meer programma’s mogelijk te maken, heeft de publieke omroep extra budget van het Rijk gekregen. Meer weten? Kijk op onze pagina’s onder Toegankelijkheid. Daar vind je ook video’s hoe het achter de schermen werkt met ondertiteling, gebarentaal en audiodescriptie.

Meer over onze diensten

Duurzaamheid

Als publieke omroep zien we het als onze taak om bij te dragen aan meer klimaatbewustzijn. Niet alleen bij het publiek, maar ook bij onszelf. Dat betekent dat we naast aandacht in de programmering ook letten op onze eigen footprint. Dat zie je bijvoorbeeld aan de groene energievoorzieningen in en óp onze gebouwen. Zo heeft het NPO-gebouw met 416 zonnepanelen op het dak sinds 2021 het energielabel A. Daarnaast werken we met andere mediapartijen samen in het internationale duurzaamheidsplatform ALBERT, met als doel de productie van onze programma’s te vergroenen. Redacties kunnen hiervoor een calculator inzetten, die de CO2-uitstoot van hun productieproces in kaart brengt. Als zij er in slagen die uitstoot verder te verkleinen, komen ze in aanmerking voor het felbegeerde ALBERT-certificaat. Lees er meer over op onze pagina Duurzaamheid.

Oog en oor voor de regio

Van noord naar zuid en van oost naar west, heel Nederland is ons werkveld. Van nieuws over de gevolgen van de gaswinning in Groningen tot de plannen voor nieuwe kerncentrales in Zeeland: veel programma’s besteden er aandacht aan. Toch herkennen veel bewoners buiten de Randstad zich vaak nog onvoldoende in de landelijke publieke omroep. We zijn ons daarvan bewust en letten er extra op dat alle stemmen gehoord worden. Daarvoor werken we ook steeds meer samen met lokale en regionale omroepen. Dat zie je onder andere terug in een dagelijks regioblok op NPO 2.

Meer over duurzaamheid
Duurzaam produceren

Springplank voor talent

Talentontwikkeling is voor de publieke omroep een belangrijk speerpunt. Enerzijds om vitaal en fris te blijven, anderzijds om aansluiting te houden bij het publiek en de samenleving. We hebben er daarom op veel plekken aandacht voor. In onze programma’s natuurlijk: van Beste Zangers (AVROTROS) tot Podium Klassiek (NTR), en van ARIA (MAX) tot 3voor12 (VPRO). Maar ook in de vorm van extra financiële regelingen en opleidingstrajecten bij de NPO en de omroepen, zoals het NPO-fonds, NPO Campus (radio) en de BNNVARA Academy. Lees er alles over op onze talentportal.

Integriteit

Integriteit gaat hand in hand met transparantie. Zuiver handelen staat daarin centraal. Niet alleen van de mensen in de top, maar van iedereen die bij of voor de publieke omroep werkt. De richtlijnen hiervoor staan in de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep. Voor de NPO-organisatie houden we in openbare registers diverse zaken bij, zoals de nevenfuncties van bestuur en directie, ontvangen geschenken en de declaraties van de raad van bestuur.

Doelmatig en transparant

Het sturen op doelmatigheid is sinds 2016 een wettelijke taak van het NPO-bestuur. Het gezamenlijke doel met de omroepen is ervoor te zorgen dat elke euro doelmatig wordt besteed. Hier zijn met de minister van OCW en het Commissariaat voor de Media duidelijke afspraken over gemaakt. En ook de Algemene Rekenkamer houdt vinger aan de pols. We leggen er verantwoording over af in onder andere het jaarverslag en de Terugblik.

Impact boven bereik

Bij de publieke omroep hechten we veel waarde aan de impact van onze programma’s. Wat betekent een programma voor de kijker, of welke waarde heeft het voor de maatschappij? Dat vinden we zelfs belangrijker dan hoeveel mensen ernaar gekeken hebben. Tegelijkertijd realiseren we ons dat bereik een factor kan zijn om impact te hebben.

Bekijk onze prestaties
NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)